Beauty Salons in Cloquet

A Shear Thing Hair & Nail Salon

619 Sunnyside Drive
Cloquet, MN 55720
(218)879-3164

Cailin DEAS Hair Salon

1504 Highway 33 South
Cloquet, MN 55720
(218)879-5044

Cheryl's Hair Parlor

1306 Cloquet Avenue
Cloquet, MN 55720
(218)879-6239

Chic' Hairstyling & Tanning Sal

1407 Cloquet Avenue
Cloquet, MN 55720
(218)879-2996

Cloquet New Image Hairstyling

606 Carlton Avenue
Cloquet, MN 55720
(218)879-7212

Cutting Edge Family Haircare

1115 Carlton Avenue West
Cloquet, MN 55720
(218)878-0975

Fisher Paul E

40 9th Street
Cloquet, MN 55720
(218)879-3061

Hair Zone

214 Arch Street
Cloquet, MN 55720
(218)878-3400

Jean Marie's Hair Salon

905 Cloquet Avenue
Cloquet, MN 55720
(218)878-0369

KNW Hairstylists

1201 Avenue Centre
Cloquet, MN 55720
(218)878-2040

Personal Touch Beaute

114 Avenue Centre
Cloquet, MN 55720
(218)878-0219

Stacey's Hair Affair

905 Cloquet Avenue
Cloquet, MN 55720
(218)878-0736

Uptown Hairstyling

8 13th Street
Cloquet, MN 55720
(218)879-7719