Beauty Salons in Jim Thorpe

Burkhardt Rose Beauty Shop

103 West Broadway
Jim Thorpe, PA 18229
(570)325-4043

Burkhardt Rose Beauty Shop

103 West Broadway
Jim Thorpe, PA 18229
(717)325-2955

Curl Up 'n Dye

325 West Broadway
Jim Thorpe, PA 18229
(570)325-5759

Diehm Margaret M Beauty Shop

517 Center Street
Jim Thorpe, PA 18229
(570)325-4017

Kathy's Hair Care

Str Route
Jim Thorpe, PA 18229
(570)325-4746

Shear Adventure Styling Salon

HC 2 Box 2857
Jim Thorpe, PA 18229
(570)325-4301

Shears Beauty Salon

1019 Center Street
Jim Thorpe, PA 18229
(570)325-8950

Sofranko Florence Beauty Salon

504 South St
Jim Thorpe, PA 18229
(570)325-2931