Beauty Salons in Peshtigo

Lori's Boutique

120 West Front Street
Peshtigo, WI 54157
(715)582-3064

Mary's Country Curl

N3606 Cty Tk Row
Peshtigo, WI 54157
(715)582-3898

Peshtigo Hair Designs & Tanning

564 French Street
Peshtigo, WI 54157
(715)582-3870

The Cutting Edge

910 Frontage Road
Peshtigo, WI 54157
(715)582-0782

Wendy's Beauty Shop

1991 County Road West
Peshtigo, WI 54157
(920)834-2297